Koroner anjiyografi için bilekten, koldan yada kasıktan yapılan işlemler tamamen aynı sonucu vermektedir. Kasıktan yapılan anjiyografilerde işlem sonrası kum torbası veya yardımcı cihazlar kullanıldığından hasta 4-6 saat süre ile sırtüstü yatmak durumundadır. Bilek yada koldan yapılan işlemlerde ise hasta ayağa kalkabilmekte, sağa sola dönebilmekte ve 2 saat içerisinde taburcu olabilmektedir. Kasık işlemlerinde girişim yapılan atardamar geniş olduğundan spazm sözkonusu değilken kol damarlarında nadirde olsa spazm gelişebilmektedir. Bilek yada koldan yapılan işlemlerde kasıktan yapılan işlemlere göre kanama komplikasyonlarının daha az olduğu da bilimsel bir gerçektir.