Kalp Krizi ( Akut Myokard Enfarktüsü) tedavisinde öncelikle kan sulandırıcı tedaviler kullanılmaktadır. Aspirin yanında kanın pıhtılaşmasını engelleyici ağızdan haplar ve damardan yada ciltına vurulan iğnelerle tedaviye başlanır. Hastanın ağrısını dindirmeye yönelik tedavi ve  kalp damarlarını genişletici ilaçlar verilir. Yoğun bakımda takibe alınan hastalar monitör takibinde kalpte gelişebilecek ani ve ölümcül ritm bozukluklarına karşı izlenir. Tansiyon değerleri takip edilerek kalbi yormayacak makul değerlerde tutulmaya çalışılır. Diğer taraftan en kısa sürede hastaya koroner anjiografi planlanlanarak kalp krizinden sorumlu damar yada damarların durumu değerlendirilir. Koroner Angiografi ile kesin olarak kalp damarları görüntülenir ve kalbi besleyen damarların durumuna göre neticede 3 farklı strateji belirlenebilir.

1)Kritik darlık saptanmayan yada ileri derecede darlıkları olup müdahaleye uygun olmayan hastalarda ilaç tedavisi,

2)Tek yada iki damarda kritik darlık saptanıp koroner angiografide uygun görülmesi durumunda Balon ve Stent ile damar açılması,

3) Çoklu damar hastalığı yada kritik darlık saptanıp balon stent için uygun olmayan hastalarda Cerrahi ( Bypass ameliyatı).