Kalbi besleyen atardamarlara koroner arterler adı verilmektedir. Yıllar içerisinde genetik faktörler ile çevresel faktörler nedeniyle kalbi besleyen bu damarlarda sertleşme ve darlıklar ( ateroskleroz) ortaya çıkabilmektedir. Damar duvarı içerisinde yağ birikimleri giderek artarak damardaki kan akışını azaltmakta, bu da kalbin kas dokusunun beslenmesini zorlaştırmaktadır. Koroner damarın belli bir seviyede daralması durumunda hastada göğüs ağrısı ortaya çıkar ve  istirahat ile rahatlar. Damarın tam tıkanması durumunda ise, o bölgedeki kalp kasının beslenememesi neticesinde kalp krizi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda acilen koroner damarının açılarak o bölgenin beslenmesinin sağlanması hayati öneme hayizdir.