Bursada İlk; El Üstünden Kalp Anjiyosu

Koroner Anjiyografi; kalbin damarlarının görüntülenmesi ve kalp damar hastalığı tanısında altın standart dediğimiz kesin tanı tanı yöntemi olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. Tanı testi olması yanında darlık bulunan damarlara müdahale şansı da olması sebebiyle ayrıca tedavi yöntemidir. Önceleri kasık bölgesinden atardamara girilerek yapılan bu işlem son birkaç yıldır giderek artan oranda kol ve el bileğinden de yapılabilmektedir. Lokal anestezi eşliğinde 5-7 dk gibi bir sürede yapılan kalp anjiyografisi neticesinde yine aynı yerden devam edilerek kalp damarları açılabilmektedir. El bileğinden yapılan Kalp anjiyo işlemleri daha konforlu olup, kum torbası zahmeti olmadan hasta hareket edebilmekte, lavabosunu kullanabilmekte ve 2 saatlik bir sürede taburcu olarak günlük hayatına dönebilmektedir. Hatta masa başı çalışanlar için öğleden sonra işine dönebilme imkanı da sunmaktadır.

Günümüzde hastanın komforu ve güvenliği açısından El bileğinden sonra El Üstünden Kalp Anjiyografisi yapılmaya başlanmıştır. El üstünden yapılan işlemde el bileğinde benzer şekilde kum torbası ve hastanın sırtüstü yatma zahmeti olmadan hastaya rahatlık sağlayan bir işlem olması yanında Kanama oranlarının daha az olması, Sinir hasarı gibi komplikasyonların daha düşük olması en büyük avantajlarıdır. Bu sayede hastalar çok daha kısa sürede, kanama riskli daha düşük olarak ve daha az bası uygulama gerekliliği ile erkenden taburcu olabilmektedir.