Kalp yetersizliği tedavisinde erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Günümüzde hekim-hasta işbirliği ile pek çok kalp yetersizliği hastası normal günlük yaşamlarını devam ettirebilmektedir.
Kalp Yetersizliği tedavisi çok aşamalı olup, bunlar:

Yaşam Tarzı Değişiklikleri
1) Kilo verilmesi ( Hem kalbin iş yükünü azaltmak hemde ödemler açısından kilo takibi önerilir)
2) Tuz tüketiminin kısıtlanması [Kalp yetersizliği hastasının günlük tuz tüketimi 2-3 gramı (2 silme çay kaşığı) geçmemelidir.]
3) Sıvı alımının kontrolü (Çoğu kalp yetersizlikli olgu için bu miktar günde 1.5-2 litre arasında değişir.)
4) Alkol alımının kısıtlanması (Alkolün günlük 1-2 kadehten fazla tüketilmemesi önerilir. Eğer kalp yetersizliğine bağlı ciddi belirtiler varsa alkol alımı tamamen kesilmelidir.)
5) Yağ ve kolesterol alımının azaltılması
6) Fiziksel aktivite ( Hastanın kendini zorlamadan hergün uygun hava sıcaklığında ve yemeklerden 1-2 saat sonra yürüyüş şeklinde düzenli fiziksel aktivitesi önerilir)
7) Sigaranın bırakılması

İlaç Tedavileri
Kalp Yetersizliğinde hastanın şikayetlerinin gerilemesi, günlük aktivitelerinin yerine getirebilmesi ve hastalığın ilerlememesi için birden çok sayıda ilaç grubu bulunmaktadır. Hastanın mevcut durumu, şikayetleri, ek hastalıkları göz önüne alınarak Hekim tarafından ilaç tedavileri başlanır. Kontrollerde bu ilaçlara ilave, doz artırma azaltma veya çıkarma duruma göre karar verilir.
Kalp yetersizliğinde kullanılan belli başlı ilaç grupları şunlardır;
• ACE inhibitörleri (anjiyotensin dönüştücü enzim engelleyicileri) ve ARB (anjiyotensin reseptör bloke edicileri)
• Beta- blokerler
• Digoksin
• Diüretikler
• Aldosteron antagonistleri
• Grip Aşısı

Koroner Balon/Stent veya Operasyon
Kalp damar hastalığı olan hastalarda tıkalı damarlar açısından koroner balon/stent veya bypass operasyonu ile müdahale edilmesi , kalp kası fonksiyonlarını arttırabilmekte ve hastalığın gidişatını iyileştirebilmektedir.

Kalp Pilleri (Pacemaker)
Kalp boyutlarında, ritminde ve Ekg sinde belirli bulguları olan hastalara kalıcı pacemaker (pil) tedavisi uygulanabilmektedir. Hastanın ve hastalığın durumuna göre belirlenen bu pillerden şoklama özellikli olanlar kalp yetersizliği hastalarında ritm bozukluğuna bağlı gelişen ani ölümleri azaltmak için kullanılabilmektedir. Sağ ve sol kalbi etkileyen biventriküler piller ise kalp fonksiyonlarını belirli hastalarda arttırarak fonksiyonel kapasite ve hastanın günlük yaşamını daha iyi hale getirebilmektedir.

Kalp Destek Cihazları
İleri evre kalp yetersizliği olup kalp nakli bekleyen hastalarda dışardan kalbi destekleyen cihazlar takılarak nakil için zaman kazanılabilmektedir. Ancak bu yöntem sadece nakil sırasındaki hastalarda uygulanmaktadır.

Kalp Nakli (Transplantasyon)
Ciddi kalp yetersizliğinde, tüm tedavi seçenekleri artık etkisiz kalıyor ve kalp organların beslenmesini sürdüremeyecek derecede pompa performansını yitirdiyse kalp transplantasyonu operasyonu gündeme gelir. Kalp transplantasyonu, kalp yetersizliği tedavisinde en son seçenektir. Bunun için hem kalp yetersizliği bulunan kişinin bu ameliyata uygun bir aday olması hem de verici kalbinin de nakledilecek kişi için uygun şartları taşıması gerekmektedir.