Kalp Damar Hastalıkları: Kalp Yetersizliğinin günümüzde halen en sık sebebi kalp damar hastalıklarıdır. Kalp damar tıkanıklıkları, geçirilmiş kalp krizleri kalp kasında harabiyete neden olarak kalbin pompalama gücünde kayıplara neden olmaktadır.
Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon): Günümüzde toplumun nerdeyse 1/3 ‘ünde görülen yüksek tansiyon hastalığı, kalbin kanı pompalaması önünde bir basınç oluşturduğundan kalbi zorlamakta sonrasında kalp kası kalınlaşmaktadır. Uzun süreli yüksek tansiyon değerleri devam edince artık kalp kası haraplanmakta ve kalpte büyüme meydana gelmektedir.
Kalp Kapak Hastalıkları: Kalp kapaklarında doğuştan veya sonradan oluşan darlık yada yetersizlik tablosu, kalp içerisindeki basınçları değiştirmekte ve sonuçta kalpte büyümeye neden olabilmektedir.
Kalp Kasının Kendi Hastalıkları: Çok sık görülmese de kalıtsal yada sonradan ilaçlar, enfeksiyonlarla gelişebilen kalp kası hastalıkları da kalp yetersizliğine neden olabilmektedir.
Ritm bozuklukları: Uzun süreli ritm bozuklukları kalpte büyümeye neden olabilmektedir.
Diğer Nedenler: Guatr , Şeker Hastalığı, Yaşlanma Kalp yetersizliğine neden olabilen diğer durumlardır.